POZEMNÍ TECHNIKA

POZEMNÍ TECHNIKA

EXPOZICE  POZEMNÍ  TECHNIKY

obohacuje expozici Nadace LHS především o exponáty vojenské pozemní techniky a zbraní. Ve sbírce je ale umístěna i technika čistě civilní. Stanovili jsme si nelehký úkol: postupně renovovat všechny exponáty, na kterých je v současné době nejvíce vidět, jak se dokáže podepsat zub času. Do expozice pozemní techniky patří přibližně 40 exponátů.

I Expozici můžeme rozčlenit na jednotlivé části:

Kolová technika,

základ této expozice tvoří především nákladní vozidla nutná k zabezpečení leteckého provozu. Vozidla pro přepravu paliva, olejů, kyslíku a materiálu. Zvláštní pozornost budí i souprava dvou těžkých vozidel BAZ, která nesou přepravní a vypouštěcí zařízení pro bezpilotní průzkumné prostředky VR-3 „Rejs“. I přes náročnost údržby se nám daří udržovat tuto soupravu pojízdnou a kompletní.

Bojová technika

Když jsme začínali budovat muzeum, neměli jsme v plánu do expozice umisťovat pozemní bojovou techniku. Zájem návštěvníků muzea nás ale přesvědčil, že o tento druh exponátů bude velký zájem. Rozhodli jsme se tedy rozšířit sbírku o některé exponáty pozemní bojové techniky. Mysleli jsme si, že získání této techniky bude mnohem snadnější než je tomu u letounů. Opak je ale pravdou! Získat pozemní techniku do našeho muzea je téměř nemožné.

Přesto se nám podařilo  některé  exponáty zajistit.  Nejatraktivnější zřejmě jsou dva obrněné transportéry OT-64 R2M  s radiovybavením. Neméně zajímavé jsou potom exponáty, které bych zařadil do podkategorie

Zbraně

Jedná se především o protiletadlové zbraně,  kanóny,  houfnice,  minomety atd. Najdou se tu i poměrně raritní „kousky“. V poslední době se začíná objevovat – pro nás příjemné – „adoptování“ techniky.  Skupinka zájemců se nám rozhodne pomoci a vezmou si nějaký ten kanón do parády a provedou jeho renovaci. Většina jejich snažení má naprosto perfektní výsledek. Díky!

Jiná technika

V naší expozici je k vidění i technika, kterou není možné zařadit do předcházejících kategorií. Jde například o ryze ženijní techniku – motorový člun MO-111, nebo obojživelné pásové polosoulodí GSP atd….